Cand. Mag.

Oplevelsesøkonomi omhandler ikke kun monetær økonomi, men beskæftiger sig med skabelse af merværdi. Således er jeg humanist, uddannet til at skabe merværdi – ofte i forbindelse med oplevelser eller salg, men lige så ofte i kreative/komplekse projektforløb.

Hvad er merværdi?
A) Når en vare sælges for mere end dens materialeværdi, fordi der knyttes nogle oplevelser og fællesskabsforståelser eller gode minder til den.
B) Når jeg i forbindelse med en forandringsproces, har haft for øje, at målrette hvert trin direkte til de involverede parter.

Som oplevelsesøkonom er jeg således trænet i, at løse den stillede opgave samtidig med, at jeg har øje for den fulde proces, mod at involvere hele virksomheden og opdage ubrugte potentialer.
Altså: Hvordan kan der skabes værdi for virksomheden, der går ud over den givne problemløsning?

Problemstillingen, der skal løses, kan eksempelvis dreje sig om kommunikationsproblemer, om manglende ledelsesstrategier, forfejlede marketingsstrategier eller simpelthen om arbejdspladser hvor effektivitetsniveauet af ukendte årsager er utilfredsstillende.

Jeg kan således tilbyde merværdi for dig som arbejdsgiver, idet flere problemstillinger løses effektivt, og fortsat værdiskabelse er kontinuerligt forankret.

Oplevelsesøkonomiske kompetencer:
– Projektledelse, forandringsledelse, ledelse af frivillige, stakeholder management
– Kommunikationsstrategier, italesættelse af komplekse problemstillinger.
– Entreprenørskab (og intreprenørskab), marketing- og brandingstrategier.
– Design og ledelse af innovationsprocesser.
– Workshopfacilitering, kommunikation og etnografisk feltarbejde.

Skriv til mig, hvis du kan svare “Ja” til noget af det følgende:

  • Har I brug for en engageret projektleder eller facilitator?
  • Mangler I en projektleder der kan skubbe jer ud af the comfort zone, på en tryg måde?
  • Står I overfor en (kompleks) forandringsproces?
  • Har I brug for hjælp til at skabe en (ny) fortælling om virksomheden?
  • Oplever I at information går tabt og misforståelser er hverdag?
  • Har I brug for en (ny) kommunikationsstrategi?
  • Synes I, at I kan være mere effektive, men I ved ikke hvordan?
  • Føler I behov for at få et frisk nyt blik på ældgamle arbejdsprocesser?
  • Mangler I hjælp til at få skabt en historie til tydelig markedsføring?
  • Skal “plejer” dræbes én gang for alle?

Fra Flaskepost til fremtiden.
Foto: Nicolai Bælum Bech, Mikkel Horne og Troels Nissen